Pojistit online byt, dům, chatu, chalupu či jinou realitu můžete levně na pojištění nemovitosti. Pokud chcete hledat nemovitosti i mimo Brno můžete zkusit celostátní katalog s nabídkou reality.name a nebo pokud bezrealitky pak zkuste pronájem bytu a nebudete platit provizi.Pronájem podle nového občanského zákoníku 2014

Podle nového občanského zákoníku platného od ledna 2014 se mění některé náležitosti nájemních smluv:

 • Smlouvy již nebudou muset obsahovat přesné označení bytu, příslušenství, jak se vypočítá úhrada za nájemné a rozsah užívání.
 • Nově bude stačit domluva mezi nájemcem a pronajímatelem na předmětu a výši nájmu. Nájemní smlouva musí být písemně zpracovaná s tím, že nedostatek formy nebude moci namítnout pronajímatel vůči nájemci.
 • Ve smlouvě musí být jasně stanovené pravidla a povinnosti, které musí nájemce dodržovat a pronajímatel nesmí používat ustanovení, která vyžadují na nájemci zaplatit smluvní pokuty a rovněž formulace, které jsou nepřiměřené situace.
 • Pokud nájemní smlouva není právně platná nebo je ústní, pak je nájemce chráněn zákoníkem, a to tak, že pokud bude užívat pronájem bez stížností a problémů (ze strany sousedů, atd.) po dobu tří let, bude nájemní smlouva prohlášena za uzavřenou a tudíž i platnou.
 • Při předání bytu musí stav bytu odpovídat stavu popsanému v nájemní smlouvě. Jestliže stav ve smlouvě není popsán, předpokládá se, že je byt bez jakéhokoliv nábytku, spotřebičů a s funkčními rozvody vody, elektřiny, topení, atd.
 • V případě, že dojde k rozporu mezi nájemcem a pronajímatelem, ohledně kvality či nedostatků pronájmu, které jsou jasně prokazatelné v nájemní smlouvě, má nájemce právo odmítnout převzetí bytu a nastěhování a než dojde k nápravě, nemusí platit nájem nebo má nárok na určitou slevu z nájmu. To však neplatí, jestliže byl nájemce o stavu bytu seznámen při podpisu smlouvy nebo pokud se neseznámil s bytem při prohlídce, ačkoliv byl vyzván pronajímatelem.

 

 Ceny za pronájem a služby v nájemních smlouvách:

 • nájemné a zálohy za služby se platí nejpozději do 5.dne platného měsíce, vždy na měsíc dopředu, pokud si to smluvní strany nedohodnou jinak, a tím změní i nájemní smlouvu.
 • Nájemné musí být stanoveno jako pevná částka za užívání bytu. Cena nájmu nemusí být vždy zahrnuta, to však nemá účinek na platnost smlouvy. Tehdy má pronajímatel právo na místně obvyklé nájemné, které je v den uzavření smlouvy v lokalitě běžné.
 • Rovněž by ve smlouvě neměly chybět služky, které pronajímatel poskytuje k pronájmu bytu. Jakým způsobem budou tyto služby účtovány, musí být známo předem. Nájemce má také možnost nahlédnout do vyúčtování služeb za loňský rok.
 • Cena a výše nájmu nebo změna se obvykle určuje na setkání pronajímatele s nájemcem. V případě nedohody může vlastník bytu navrhnout nájemníkovi zvýšení nájemného, a to až do výše nájemného obvyklého v dané lokalitě (v posledních 3 letech možné zvýšení  maximálně o 20%  pouze  písemně). V případě souhlasu s cenou nájmu se zvyšuje od třetího kalendářního měsíce po obdržení. V případě nesouhlasu nebo nečinnosti, může pronajímatel navrhnout po 2 měsících od obdržení návrhu nájemcem, aby o ceně rozhodl soud. Soud by měl určit cenu za nájem, které je v místě a čase obvyklé a rozhodne ke dni podání návrhu o zvýšení nájmu soudu, což znamená povinnost nájemce doplatit rozdíl nájemného za uplynulé měsíce od podání návrhu. Aby se nájemce vyhnul možnosti výpovědi za hrubé porušení smlouvy, což je neplacení nájmu požadované vlastníkem, měl by rozporovanou výši nájemného ukládat do notářské úschovy, kde bude po dobu soudu deponováno.
 • V případě, že majitel bytu bude dělat stavební úpravy, jež mají trvale zvýšit užitnou hodnotu obývaného bytu nebo zlepšují kvalitu bydlení v bytovém domě má právo vlastník požadovat zvýšení nájemného a to s horním limitem 10% z účelně vynaložených nákladů na rekonstrukci či zlepšení bydlení ročně. Pokud souhlasí nájemníci minimálně 2/3 obývaných prostorů v domě, je zvýšení nájemného účinné i pro zbylé nájemníky. V případě nedohody může vlastník požádat soud o zvýšení nájmu, ale pouze 3,5% za rok z účelně vynaložených nákladů.

 

Kauce:

 • Nový občanský zákoník mění i výši kauce – až šest měsíčních nájmů. Při ukončení pronájmu vrací pronajímatel tuto kauci nájemci, popřípadě odečítá dluhy nájemníka či prokazatelné poškození bytu a to by měla být částka na opravy. Nájemník má zákonem stanovenou možnost žádat z kauce úroky (za celou dobu trvání nájmu) v minimální výši zákonné sazby.

 

 

Datum publikace: 5.12.2013


Více článků z kategorie Články

Více článků z kategorie ČlánkyKontakt: info@realitybrno.info

Hledej: v obci:

 

Reality Brno